Boletín de economía

20 de marzo de 2018

Flash mensual

Estados Unidos sinala o camiño cara ao proteccionismo

A aprobación por parte da administración Trump da imposición de aranceis ás importacións de aceiro (25%) e aluminio (10%) tensa as relacións comerciais globais e abre a posibilidade de que outras áreas adopten medidas similares en resposta a este movemento, o que podería afectar o crecemento mundial.

Este movemento proteccionista non consegue eclipsar totalmente o protagonismo da política monetaria na actualidade económico-financeira. Así, na súa reunión de marzo, o Banco Central Europeo mantén os tipos de interese, pero elimina do seu comunicado a posibilidade de aumentar o volume do programa de compras de activos, aínda que mantén a porta aberta a alongalo máis aló de setembro se fose necesario.

O enfoque da autoridade monetaria europea segue sendo acomodaticio, reiterando Mario Draghi que os tipos se manterán nos niveis actuais por un período estendido de tempo. Pola contra, en Estados Unidos, Jerome Powell estrea o cargo de Presidente da Reserva Federal cunha subida dos tipos de interese, a primeira do tres previstas para este ano.

En España, os indicadores dispoñibles do primeiro trimestre do ano 2018 apuntan á prolongación do escenario de crecemento. Así, o mercado laboral mostra un comportamento similar a 2017, mentres que os indicadores de confianza expándense de novo en febreiro situándose por encima dos rexistros de finais de ano, igualando o nivel medio da Eurozona (máis detalle no apartado de Claves Económicas).

Destaca tamén o pulo do mercado da vivenda, ao repuntar as compravendas un 23% interanual en xaneiro (tras un ano 2017 cun crecemento medio do 14,6%), mentres que os prezos intensifican o seu avance ao rexistrar no último trimestre un incremento interanual do 7,2%, o máis intenso da última década e pechando 2017 cun crecemento medio do 6,2%.

En Galicia, os indicadores iniciais do primeiro trimestre confirman o dinamismo da actividade, sobresaíndo o bo ton do mercado laboral. En particular, o ritmo de crecemento da afiliación á Seguridade Social acelérase dúas décimas ata o 2,6% interanual, o máis alto do dez últimos anos. A produción industrial tamén mantén un comportamento vigoroso no arranque de 2018, dando continuidade á reactivación rexistrada no último tramo de 2017.

Neste escenario, os mercados financeiros manteñen unha actitude prudente. O movemento alcista derivado da fortaleza do ciclo económico vese contrarrestado polo incremento da incerteza vinculado ás medidas proteccionistas anunciadas por Estados Unidos. Así, as rendibilidades da débeda pública reláxanse, mentres que os mercados de renda variable experimentan unha fase de corrección.

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

Os indicadores dispoñibles apuntan ao mantemento da dinámica de crecemento no primeiro trimestre do ano. No mercado laboral, en febreiro rexístrase unha ganancia de 81,5 mil afiliados, comportamento similar ao do mesmo mes de 2017. Con iso, a taxa de crecemento da afiliación acelérase unha décima ata o 3,5% interanual.

No ámbito do consumo, as vendas comerciantes polo miúdo aceléranse cun incremento do 2,6% en xaneiro, superando o crecemento media do trimestre anterior (+0,4%). Pola súa banda, a inflación repunta 5 décimas en febreiro ata o 1,1%, impulsada por unha subida dos prezos da electricidade. A inflación subxacente ?taxa xeral excluíndo produtos enerxéticos e alimentos non elaborados- aumenta tres décimas ata o 1,1%.

O mercado inmobiliario segue afianzando a súa recuperación. As compravendas de vivendas rexistran en xaneiro un crecemento do 23,0% interanual, por encima do ritmo do ano 2017 (+14,6%). Este dinamismo continuará impulsando os prezos, que repuntaban no tramo final do ano cun incremento interanual do 7,2% no cuarto trimestre (o máis intenso da última década), pechando 2017 cun crecemento medio do 6,2%.

Os indicadores adiantados suxiren a continuidade do dinamismo. En particular, o índice PMI dos xestores de compras expándese de novo en febreiro situándose por encima dos rexistros do último trimestre de 2017, igualando o nivel medio da Eurozona.

Galicia

En Galicia, os indicadores dos primeiros meses do ano tamén presentan un ton positivo, especialmente no emprego. A afiliación á Seguridade Social continúa fortalecéndose, cun incremento de 5.000 afiliados en febreiro, o mellor dato para un mes de febreiro desde 2008. Con iso, o ritmo de crecemento da afiliación acelérase dúas décimas ata o 2,6% interanual, o máis alto do dez últimos anos. O paro rexistrado tamén mellora intensificando a súa cadencia de baixada ata o -11,2% interanual, fronte ao -7,5% do conxunto de España.

Ao mesmo tempo, a produción industrial arrinca o ano cun incremento do 5,0% interanual en xaneiro (fronte a +4,0% total España), mantendo un comportamento similar ao do trimestre anterior.

Europa

O Banco Central Europeo mantén sen grandes cambios o seu cadro macroeconómico para a Eurozona: revisa unha décima á alza, ata o 2,4%, a súa previsión de crecemento para este ano, cunha inflación en niveis contidos en todo o horizonte de proxección. Os indicadores iniciais do 2018 apuntan ao mantemento da senda expansiva.

Resto do mundo

En Estados Unidos, os datos do mercado laboral de febreiro mostran un elevado dinamismo (313 mil novos postos de traballo, superando o 200 mil no mesmo mes de 2017), mentres que outros indicadores vinculados ao consumo modéranse (vendas comerciantes polo miúdo, salarios e inflación).

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

Tras o acordo para unha coalición de Goberno en Alemaña, a rendibilidade do Bund sitúase no 0,57% (-9 p.b. no mes), mentres a TIR do bono español a 10 anos contráese con máis intensidade (-17 p.b. no mes ata 1,37%), promovendo un descenso da prima de risco ata os 80 puntos básicos (-34 p.b. no que vai de ano).

BOLSA

Os mercados de renda variable manteñen certa cautela ante o incremento da incerteza derivada das medidas proteccionistas anunciadas por Estados Unidos. O Ibex-35 retrocede preto dun 1% no mes, mantendo un saldo negativo no cómputo anual (-2,8%), en liña co Eurostoxx-50 (-2% no ano). En Estados Unidos, os índices presentan un comportamento dispar no mes, mantendo balances levemente positivos no acumulado anual (+2,9% no S&P 500 e +0,9% no Dow Jones).

RESTO DE MERCADOS

No mercado interbancario non se rexistran movementos, permanecendo o Euribor a 12 meses no no -0,19%. No mercado de divisas, o euro mantense cotizando nunha contorna dos 1,23 dólares, consolidando unha apreciación próxima ao 3% no que vai de ano fronte á moeda norteamericana. Pola súa banda, o prezo do petróleo descende un 4% no mes, situándose nos 64 dólares por barril de Brent, nivel similar ao de peche de 2017.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

2016 2017 4ºT17 Último dato Previsións 2018 Goberno Previsións 2018 FMI
% PIB 20163,3 20173,1 4ºT173,1 Último dato Previsións 2018 Goberno2,3 Previsións 2018 FMI2,4
Demanda nacional 20162,5 20172,8 4ºT173,2 Último dato Previsións 2018 Goberno1,8
Demanda exterior 20160,7 20170,3 4ºT17-0,1 Último dato Previsións 2018 Goberno0,5
% IPC 20161,6 20171,1 4ºT171,1 Último dato1,1 (feb)
Paro Rexistrado 20163.703 20173.413 4ºT173.413 Último dato3.470 (feb)
% EUR 1 ano 2016-0,082 2017-0,186 4ºT17-0,186 Último dato-0,192 (16-mar)
Dólar / Euro 20161,05 20171,20 4ºT171,20 Último dato1,23 (16-mar)
IBEX 20169.352 201710.044 4ºT1710.044 Último dato9.761 (16-mar)
Spread Débeda 2016119 2017114 4ºT17114 Último dato80 (16-mar)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.