Boletín de economía

11 de maio de 2018

Flash mensual

Galicia en aceleración

Tras o destacado impulso rexistrado nos últimos meses de 2017, a economía da Eurozona modera o seu ritmo de crecemento no primeiro trimestre deste ano, cun incremento do PIB do 0,4% trimestral (o máis baixo en dous anos) e do 2,5% en termos interanuais. Espérase que este arrefriado responda a factores temporais de forma que sexa compatible coas Previsións de Primavera da Comisión Europea, que mantén unha proxección de crecemento do 2,3% para o conxunto do ano 2018 a pesar dos riscos vinculados ás tensións xeopolíticas e comerciais.

O órgano executivo da Unión Europea móstrase máis optimista coa economía española, ao revisar tres décimas á alza a previsión de crecemento deste ano ata o 2,9%, considerando que os efectos da situación de Cataluña son máis contidos que os previstos inicialmente. Con iso, España seguirá rexistrando un dinamismo superior ao das grandes economías europeas, ao superar as proxeccións de Alemaña (2,3%), Francia (2,0%) e Italia (1,5%).

Este escenario é consistente co sólido comportamento que mostra a economía española no primeiro trimestre, logrando un crecemento trimestral do 0,7%, igual que nos dous trimestres anteriores. O mercado laboral continúa presentando un comportamento favorable, aínda que os incrementos do emprego van moderando progresivamente a súa intensidade, unha evolución natural a medida que se van recuperando os empregos perdidos nos anos de crises.

En Galicia, os principais indicadores de actividade (vendas do comercio comerciante polo miúdo, produción industrial e comercio exterior) presentan un ton positivo. Pero é no caso do mercado laboral onde se perciben os mellores sinais, xa que no catro primeiros meses do ano as afiliacións crecen ao ritmo máis elevado desde o ano 2008. Con esta evolución, a economía de Galicia podería superar a dinámica de crecemento do conxunto de España.

No ámbito da política monetaria, mantéñense os camiños diverxentes a ambos os dous lados do Atlántico. A Reserva Federal reforza o seu escenario de progresivo endurecemento (espéranse outras dúas subidas de tipos este ano), mentres que o Banco Central Europeo segue sen concretar os próximos pasos para o inicio da normalización monetaria.

Neste contexto, as bolsas de valores presentan un comportamento positivo, especialmente no caso do Ibex-35 que recupera o nivel dos 10.000 puntos cunha revalorización do 6% no último mes. O euro perde terreo fronte á moeda norteamericana e sitúase por baixo dos 1,20 dólares, en consonancia coa diverxente política monetaria. Pola súa banda, a ruptura do acordo nuclear de Estados Unidos con Irán anticipa posibles restricións de oferta do petróleo e dispara o Brent por encima dos 75 dólares por barril (+10% no mes).

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

A economía española crece un 0,7% no primeiro trimestre, a mesma taxa de crecemento que nos dous trimestres anteriores, segundo a estimación preliminar do PIB publicada polo INE. En termos interanuais, o ritmo de avance modérase dúas décimas ata o 2,9%.

Esta evolución é coherente coa dinámica observada no mercado laboral, que continúa presentando un comportamento favorable pero menos intenso que no ano 2017. Así, considerando conxuntamente o catro primeiros meses de 2018 ?para neutralizar o efecto da Semana Santa que o ano pasado celebrouse en abril-, rexístrase un incremento de 218 mil afiliados á Seguridade Social fronte a 273 mil no mesmo período do ano anterior.

Os indicadores adiantados do mes de abril mantéñense en zona expansiva aínda que nuns niveis levemente inferiores aos do trimestre anterior, anticipando a continuidade do crecemento da economía española aínda que cuns ritmos progresivamente máis moderados.

Galicia

En Galicia, o emprego presenta unha dinámica de aceleración no primeiro cuadrimestre. En concreto, a afiliación mellora a evolución de anos anteriores (+4.000 empregos en xaneiro-abril fronte a +700 no mesmo período de 2017), o que permite que a taxa de variación da afiliación acelérese ata o 2,6% interanual, o ritmo máis elevado desde o ano 2008.

O dinamismo da economía galega vese referendado por outros indicadores como as vendas comerciantes polo miúdo, a produción industrial e en particular polas cifras do comercio exterior, que presenta un comportamento moi positivo nos dous primeiros meses do ano (as exportacións crecen un 19% interanual mentres que as importacións contráense un 3%, ampliando o superávit comercial). Con iso, o crecemento de Galicia podería superar o do conxunto de España.

Europa

A Eurozona perde impulso no primeiro trimestre ao experimentar un crecemento do 0,4% trimestral e do 2,5% interanual, tres décimas menos que no anterior en ambos os casos, unha moderación que xa anticipaban os principais indicadores de actividade e de confianza tras a aceleración rexistrada no último tramo de 2017.

A inflación modérase en abril afastándose do obxectivo do BCE (niveis inferiores pero próximos ao 2%), situándose a taxa xeral no 1,2% (1,3% en marzo) e a subxacente -excluíndo enerxía e alimentos non elaborados- no 1,1% (descenso de dúas décimas no mes).

Resto do mundo

En Estados Unidos, o PIB do primeiro trimestre mantén un comportamento dinámico cun crecemento trimestral do 0,6% (vs. 0,7% no anterior) e do 2,9% en termos interanuais, o ritmo máis elevado do tres últimos anos.

O mercado laboral continúa presentando un sólido comportamento coa creación de 164 mil postos de traballo en abril, o que permite que a taxa de paro descenda dúas décimas ata o 3,9%, a cifra máis baixa desde o ano 2000.

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

A moderación do ritmo de crecemento do PIB e das taxas de inflación na Eurozona manteñen as rendibilidades da débeda pública en niveis contidos. En particular, a TIR do bono alemán a 10 anos sitúase no 0,56% (+4 p.b. no último mes), mentres a rendibilidade do bono español ao mesmo prazo alcanza o 1,32% (+9 p.b. no mes), manténdose a prima de risco española na contorna dos 75 puntos básicos e acumulando un descenso de 40 p.b. no que vai de ano.

BOLSA

Os mercados de renda variable presentan un balance positivo no último mes. O Ibex-35 supera de novo a barreira dos 10.000 puntos cunha revalorización mensual do 6%, logrando borrar as perdas rexistradas nos primeiros meses do ano ao situarse en terreo lixeiramente positivo (+1% no ano), similar ao Eurostoxx-50 (+2%). En Estados Unidos, os principais índices tamén presentan un comportamento positivo no mes pero máis moderado (ganancias próximas ao 2%), cun saldo neutro no acumulado anual.

RESTO DE MERCADOS

No mercado interbancario prolóngase a atonía, manténdose o Euribor a 12 meses no -0,19%. No mercado de divisas, o euro sitúase por baixo dos 1,20 dólares cunha depreciación próxima ao 4% no último mes fronte á moeda norteamericana, regresando aos niveis de finais de 2017. As expectativas de restricións de oferta pola ruptura do acordo nuclear de Estados Unidos con Irán impulsan o prezo do petróleo por encima dos 75 dólares por barril de Brent, cun repunte do 10% no mes.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

Previsóns 2018
España 2017 4ºT 17 Último dato Previsóns 2018Goberno FMI
% PIB 3,1 3,1 2,9 (1ºT18)* Previsóns 20182,7 2,8
Demanda nacional 2,8 3,2 Previsóns 20182,3
Demanda exterior 0,3 -0,1 Previsóns 20180,4
% IPC 1,1 1,1 1,1 (abr)*
Paro Rexistrado 3.413 3.413 3.336 (abr)
% EUR 1 año -0,186 -0,186 -0,189 (8-maio)
Dólar / Euro 1,20 1,20 1,19 (8-maio)
IBEX 10.044 10.044 10.168 (8-maio)
Spread Deuda 114 114 76 (8-maio)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.