Boletín de economía

28 de xuño de 2018

Flash mensual

Escalada proteccionista

Nas últimas semanas, as tensións comerciais intensificáronse na esfera internacional cunha nova rolda de medidas proteccionistas. Estados Unidos anuncia máis aranceis e restricións ao investimento internacional, dirixidas fundamentalmente a China. As autoridades do xigante asiático reaccionan ás medidas da administración Trump e entre as posibles represalias considérase a desvalorización do yuan.

Compartindo protagonismo coa “guerra comercial”, os bancos centrais tamén xogaron un papel relevante neste mes de xuño. Así, o BCE anunciaba que o programa cuantitativo ( QE) finalizará en decembro deste ano (reducindo compras mensuais desde os 30.000 M€ actuais ata os 15.000 M€ a partir de outubro) e mantendo a reinversión de toda a débeda que vaia vencendo durante un tempo prolongado. Mario Draghi confirmaba así mesmo que os tipos de referencia permanecerán nos seus niveis actuais polo menos ata o final do verán de 2019.

Ao mesmo tempo, a autoridade monetaria da Eurozona rebaixa tres décimas ata o 2,1% a súa previsión de crecemento para 2018 pola retardación transitoria de inicios de ano, mentres que a inflación prevista elévase ata o 1,7% este ano e o seguinte polo encarecemento enerxético.

Amplíase a diverxencia coa política monetaria da Reserva Federal, xa que en xuño decidía subir os tipos por segunda vez este ano (+25 p. b. ata o rango 1,75%-2%) e revisaba á alza as súas proxeccións de crecemento e inflación para este ano. A institución presidida por Jerome Powell adianta a senda de subidas de tipos (espéranse dous máis este ano), mantendo con todo o mesmo nivel de chegada en 2020.

En España, a incerteza política polo cambio de Goberno viuse atenuada polo mantemento dos Orzamentos. Os principais indicadores publicados -en particular os referentes ao mercado de traballo- presentan un ton positivo e suxiren unha dinámica de crecemento similar ao primeiro trimestre (0,7%).

A economía galega mantén un crecemento do 0,7% no primeiro trimestre, igual que no anterior e que o conxunto de España. En termos interanuais, o PIB estabiliza o seu crecemento no 3,1%, unha décima máis que o ritmo do conxunto da economía española. Por compoñentes, a demanda interna sostén o crecemento do trimestre, apoiada pola aceleración do consumo privado e do investimento. A demanda externa -a pesar dos bos datos de comercio exterior- presenta unha contribución negativa ao crecemento trimestral por un incremento das importacións superior ao das exportacións.

Os indicadores correspondentes ao segundo trimestre auguran a continuidade do comportamento positivo de Galicia. Destacan especialmente os datos de afiliacións á Seguridade Social, que seguen mellorando con 8,7 mil novos empregos no mes (o mellor dato para un mes de maio da serie histórica) e os referentes á produción industrial (é a Comunidade de maior crecemento ata abril).

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

Tras uns meses de moderación, en maio o mercado laboral recupera o impulso ao rexistrar un incremento de 237 mil afiliados no mes, a maior creación de emprego da serie no devandito mes. No agregado xaneiro-maio, créanse 455 mil empregos (fronte a 496 mil en mesmo período de 2017). A taxa de crecemento da afiliación mantense no 3,1% interanual.

O sector da vivenda continúa presentando un elevado dinamismo. Así, as compravendas crecen un 15,6% interanual nos catro primeiros meses do ano, mentres que os prezos increméntanse un 6,2% interanual no primeiro trimestre, mantendo a puxanza do ano anterior. Pola súa banda, os indicadores do sector servizos tamén manteñen un bo comportamento, como reflicte a cifra de negocios que estende en abril a dinámica de crecemento do primeiro trimestre cun avance do 7,2% interanual.

A inflación repunta intensamente en maio ata o 2,1% (fronte a 1,1% en abril) fundamentalmente polo aumento dos prezos dos carburantes. A inflación subxacente aumenta tres décimas ata o 1,1%.

Galicia

En Galicia, os datos do IGE mostran un crecemento do 0,7% no primeiro trimestre, igual que no anterior. En termos interanuais, o PIB estabiliza o seu crecemento no 3,1%, unha décima máis que o ritmo de España.

En maio, o mercado laboral continúa mellorando cun incremento de 8,7 mil empregos no mes, o mellor dato para un mes de maio da serie histórica. O crecemento interanual do número de afiliados acelérase ata o 2,8%. No conxunto dos cinco primeiros meses do ano, contabilízase unha ganancia de 12,6 mil empregos (7,6 mil en xaneiro-maio 2017). O paro rexistrado redúcese un 11,5% no último ano, fronte a -6,0% no conxunto de España.

Respecto dos indicadores sectoriais de actividade, destaca a produción industrial, que repunta de forma destacada en abril tras o efecto Semana Santa (+21,7% interanual), sendo a Comunidade de maior crecemento no acumulado anual (+11,4% fronte a +3,0% total España.

Europa

Os principais indicadores de actividade e de confianza da Eurozona apuntan a un crecemento no segundo trimestre en liña co anterior (0,4% trimestral). O encarecemento do petróleo provoca un aumento da inflación, que se eleva seis décimas en maio ata o 1,9%. A inflación subxacente sitúase no 1,3% (incremento de dúas décimas no mes).

Resto do mundo

En Estados Unidos, a pesar da proximidade do pleno emprego cunha taxa de paro do 3,8%, en maio créanse 223 mil postos de traballo (fronte a 155 mil no mesmo mes de 2017), mentres que os indicadores adiantados apuntan ao mantemento do dinamismo da actividade no segundo trimestre.

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

Tras superar os 135 puntos básicos a finais de maio pola incerteza política, a prima de risco española sitúase de novo na contorna dos 100 p. b., por baixo dos niveis de peche de 2017. A TIR do bono alemán a 10 anos sitúase no 0,33% (-2 p. b. en xuño), mentres a rendibilidade do bono español ao mesmo prazo alcanza o 1,36% (-14 p. b. no mes).

BOLSA

O Ibex-35 revalorízase un 1,6% en xuño, en contraste co selectivo Eurostoxx-50 que retrocede un 1,1% no mesmo período. No conxunto do ano, ambos os índices mantéñense en terreo negativo cun descenso do 4%. En Estados Unidos, os principais índices saldan o mes con escasos movementos (inferiores ao 1%).

RESTO DE MERCADOS

No mercado interbancario o Euribor a 12 meses avanza timidamente no último mes desde o -0,190% ata o -0,180%. Pola súa banda, no mercado de divisas o euro mantense cotizando nos 1,17 dólares, consolidando unha depreciación fronte á moeda norteamericana do 2,4% no ano e do 7% desde o 1,25 alcanzado en febreiro. O petróleo, tras superar os 80 dólares por barril de Brent en maio, retrocede un 5% no último mes polo acordo logrado no cume da OPEP para incrementar a produción.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

Previsións 2018
España 4ºT 17 1ºT 18 Último dato Previsións 2018Goberno FMI
% PIB 3,1 3,0 Previsións 20182,7 2,8
Demanda nacional 3,2 2,8 Previsións 20182,3
Demanda exterior -0,1 0,2 Previsións 20180,4
% IPC 1,1 1,2 2,1 (maio)
Paro Rexistrado 3.413 3.423 3.252 (maio)
% EUR 1 ano -0,186 -0,190 -0,180 (25-xuño)
Dólar / Euro 1,20 1,23 1,17 (25-xuño)
IBEX 10.044 9.600 9.618 (25-xuño)
Spread Débeda 114 67 103 (25-xuño)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.