Boletín de economía

Do 29 de maio ao 18 de xuño de 2017

Flash quincenal

A Reserva Federal avanza cara a normalización monetaria

O protagonismo da actualidade económica-financeira das últimas semanas recae nas reunións de política monetaria dos principais Bancos Centrais, resolvéndose no caso de Estados Unidos cunha nova subida dos tipos de interese.

En efecto, a Reserva Federal decidía o 14 de xuño incrementar un cuarto de punto o rango obxectivo dos Fondos Federais ata o 1,00%-1,25%, terceira subida desde decembro de 2016. A autoridade monetaria estadounidense constataba o continuado fortalecemento da economía e a solidez do emprego, considerando a recente redución da inflación como transitoria. Así mesmo, anunciaba a decisión de pór en marcha un programa de normalización do balance.

Uns días antes, o Consello de Goberno do Banco Central Europeo (BCE) decidía manter sen cambios os tipos de interese e as medidas de política monetaria non convencionais, confirmando que as compras netas continuarán a un ritmo de 60.000 millóns de euros mensuais ata decembro de 2017 ou máis aló se fose necesario. Mario Draghi reiteraba que os tipos de interese manteranse en niveis actuais durante un período prolongado, aínda que eliminaba a referencia á posibilidade duns tipos aínda máis baixos.

O BCE actualizaba tamén as súas previsións macroeconómicas, proxectando un crecemento do PIB da zona euro do 1,9% en 2017, do 1,8% en 2018 e do 1,7% en 2019, taxas superiores ás estimadas en marzo. En canto á inflación, as estimacións revísanse á baixa (previsión do 1,5% en 2017, 1,3% en 2018 e 1,6% en 2019), pola expectativa duns prezos do petróleo máis reducidos.

Á marxe da política monetaria, os resultados das eleccións parlamentarias do Reino Unido, coa perda de maioría absoluta do partido de Theresa May, introducen un novo elemento de incerteza de cara ao inminente inicio das negociacións para o divorcio da Unión Europea. Por outra banda, as institucións europeas e o FMI alcanzaban un acordo no marco da revisión do terceiro rescate de Grecia que lle permitirá atender os próximos vencementos.

No ámbito doméstico, continúa a mellora das perspectivas de crecemento tras o bo arranque de ano. Nesta ocasión, o Banco de España revisa á alza o crecemento proxectado para 2017 e 2018 ata situalo en 3,1% e 2,5% respectivamente, tres décimas por encima das súas anteriores previsións de marzo.

Esta dinámica é coherente coa evolución dos indicadores conxunturais máis recentes. Entre eles, destacan as cifras do mercado laboral ao presentar un comportamento moi positivo, dando continuidade ao pulo observado nos últimos meses. En concreto, a afiliación increméntase en 223 mil empregos en maio, o maior aumento mensual desde xullo de 2005. En Galicia, créanse 6.800 empregos no mes, mil máis que en maio do ano anterior.

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

As cifras do mercado laboral correspondentes ao mes de maio presentan unha dinámica positiva, dando continuidade ao pulo observado nos meses anteriores. En concreto, contabilízanse 223 mil novos empregos, o maior aumento mensual desde xullo de 2005. En termos interanuais, a afiliación increméntase un 3,9%, catro décimas máis que en acumulado xaneiro-abril. O paro rexistrado presenta de forma paralela un comportamento favorable, cun descenso mensual de 112 mil persoas (-11,1% interanual).

O mercado inmobiliario profunda de igual maneira na recuperación, ao crecer as compravendas de vivendas un 8,8% nos catro primeiros meses do ano. Pola súa banda, os prezos medios da vivenda intensifican o seu avance ata o 5,3% interanual no primeiro trimestre (segundo datos do INE), oito décimas máis que o precedente.

Tras o destacado avance rexistrado nos primeiros meses do ano, en maio o IPC sitúase no 1,9% interanual, sete décimas menos que no mes anterior. A moderación da inflación vén motivada fundamentalmente pola baixada dos prezos de carburantes e paquetes turísticos tras a Semana Santa. A inflación subxacente -excluíndo produtos enerxéticos e alimentos non elaborados- diminúe dúas décimas ata o 1,0% interanual. O diferencial de inflación coa zona euro -desfavorable para España- contráese unha décima ata os 0,6 puntos porcentuais.

Os principais indicadores adiantados (índices PMI dos xestores de compras e confianza dos consumidores) mantéñense en maio en niveis marcadamente expansivos, superando aos do primeiro trimestre e aos do conxunto da Eurozona.

Galicia

En Galicia, o mercado laboral mantén un ton positivo, ao crearse 6.800 empregos no mes, mil máis que en maio do ano anterior. O ritmo de crecemento do número de afiliados acelérase ata o 2,3%, o máis alto dos últimos meses. O paro rexistrado baixa en 5.000 persoas (-9,4% interanual).

A produción industrial mantén un comportamento menos favorable, cun descenso do 4,5% nos catro primeiros meses de ano, en contraste co crecemento do 1,0% no conxunto de España.

Europa

Na Eurozona, o crecemento do PIB correspondente ao primeiro trimestre elévase ata o 0,6% trimestral (unha décima por encima do estimado inicialmente), rexistrando o maior avance dos dous últimos anos. Por compoñentes, o avance susténtase integramente na demanda interna, mentres que a contribución da demanda exterior é neutra.

Resto do mundo

En Estados Unidos, en maio créanse 138 mil postos de traballo. Aínda que se trata dun rexistro inferior á media do tres meses anteriores (152 mil), confirma a robustez dun mercado laboral que se atopa próximo ao pleno emprego. De feito, a taxa de paro redúcese unha décima ata o 4,3%.

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

As rendibilidades da débeda pública europea presentan unha evolución descendente ao longo do mes. O rendemento do bono español a 10 anos sitúase no 1,46% (-8 p.b. no mes), mentres que o do Bund (bono alemán a 10 anos) redúcese 2 p.b. ata o 0,28%. A prima de risco española logra situarse por baixo dos 120 puntos básicos, nivel similar ao de inicio de ano.

BOLSA

A renda variable europea experimenta no que vai mes unha leve corrección (inferior ao 1%), mentres que os índices norteamericanos logran novos máximos históricos. No cómputo anual, a revalorización do Ibex-35 (+15%) practicamente duplica o avance do Eurostoxx-50 e da bolsa norteamericana.

RESTO DE MERCADOS

No mercado interbancario, o Euribor a 12 meses prolonga a súa tendencia á baixa e alcanza un novo nivel mínimo (-0,15%). O desenlace das reunións dos bancos centrais non altera a cotización do euro, que se mantén no entorno dos 1,12 dólares, consolidando unha apreciación próxima ao 6% no ano. O prezo do petróleo baixa un 8% no mes ata os 45 dólares por barril de Brent, o valor máis baixo desde novembro de 2016.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

2015 2016 4T16 Último dato Previsións 2017 Goberno Previsións 2017 FMI
% PIB 20153,2 20163,2 4T163,0 Último dato Previsións 2017 Goberno2,7 Previsións 2017 FMI2,6
Demanda nacional 20153,4 20162,9 4T162,2 Último dato Previsións 2017 Goberno2,2 Previsións 2017 FMI2,3
Demanda exterior 2015-0,2 20160,4 4T160,8 Último dato Previsións 2017 Goberno0,5 Previsións 2017 FMI0,3
% IPC 20150,0 20161,6 4T162,3 Último dato1,9 (mayo)
Paro Rexistrado 20154.094 20163.703 4T163.702 Último dato3.461 (mayo)
% EUR 1 ano 20150,060 2016-0,082 4T16-0,109 Último dato-0,15 (16-jun)
Dólar / Euro 20151,09 20161,05 4T161,07 Último dato1,12 (16-jun)
IBEX 20159.544 20169.352 4T1610.463 Último dato10.759 (16-jun)
Spread Débeda 2015117 2016119 4T16134 Último dato118 (16-jun)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.