Boletín de economía

Novembro de 2018

Flash mensual

A economía española segue liderando o crecemento europeo

As últimas semanas foron intensas no ámbito político. En Estados Unidos, os resultados das eleccións lexislativas “mid- term” arroxaron un Congreso dividido, o que obrigará a un maior consenso na orientación da política económica, limitando a capacidade de manobra da administración Trump.

En Europa, o protagonismo recaeu en Italia e no Reino Unido. No primeiro caso, mantense a tensión entre o Goberno italiano e a Comisión Europea en relación co plan orzamentario. Maiores avances producíronse nas negociacións en torno ao Brexit, ao alcanzar a Unión Europea e o goberno británico un acordo preliminar para a saída do Reino Unido da UE o próximo ano.

Á marxe da política, como é tradición por estas datas, a Comisión Europea presentou o seu informe de previsións económicas de outono. A institución europea estima que o PIB da zona euro pechará 2018 cun crecemento do 2,1% e moderarase dúas décimas tanto en 2019 como en 2020 ata o 1,9% e o 1,7%, respectivamente.

Os datos do terceiro trimestre son consistentes con este escenario de retardación. En efecto, a Eurozona desacelérase cun crecemento do 0,2%, dúas décimas por debaixo dos dous trimestres precedentes. En termos interanuais, modera o seu avance ata o 1,7% desde o 2,2% no trimestre anterior. O menor crecemento vén motivado fundamentalmente pola contracción de Alemaña, cuxo PIB se reduce 0,2% no trimestre fronte ao crecemento do 0,5% rexistrado no anterior.

No ámbito doméstico, a nosa economía segue e seguirá crecendo a taxas superiores ás da media da zona euro. Así, os datos da Contabilidade Nacional do terceiro trimestre confirman que a economía española crece un 0,6% trimestral (igual que nos dous trimestres anteriores), o ritmo máis elevado entre os grandes países europeos. A demanda interna mantén un crecemento trimestral do 0,8%, mentres que a demanda exterior continúa drenando dúas décimas ao crecemento por un retroceso das exportacións superior ao das importacións.

Os indicadores máis recentes –en particular o mercado laboral e os índices de confianza- apuntan ao mantemento dos ritmos de crecemento da economía española no último trimestre do ano, o que permitirá finalizar 2018 cun incremento do PIB do 2,6%, en liña co esperado a inicios de ano.

De cara ao próximo bienio, a Comisión Europea proxecta para España un crecemento do PIB do 2,2% en 2019 e do 2,0% en 2020, estimacións que están aliñadas coas facilitadas por outras institucións como o FMI e o Banco de España.

En Galicia, os indicadores de alta frecuencia anticipan unha dinámica de crecemento na recta final do ano que podería superar á de España, impulsando o PIB ata o 2,7%. As proxeccións para 2019 continúan anticipando un comportamento favorable. En particular, o escenario macroeconómico da Xunta de Galicia contempla un avance do 2,5% no devandito exercicio.

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

Tras a perda de impulso observada nos meses anteriores (cun rexistro especialmente frouxo en agosto), os datos do mercado laboral do mes de outubro presentan un ton moi positivo. A afiliación á Seguridade Social increméntase en 130,4 mil persoas no mes, o maior aumento para un mes de outubro da serie histórica iniciada en 2001. En outubro do ano anterior a afiliación incrementouse en 94,4 mil. Isto permite que en termos interanuais, a afiliación acelérese dúas décimas ata o 3,1%, interrompendo a senda de desaceleración que viña presentando desde marzo.

Os indicadores de confianza acompañan a dinámica favorable do emprego. En particular, tanto o índice PMI dos xestores de compras como o indicador de clima económico repuntan en outubro, situándose ambos por encima dos niveis medios do terceiro trimestre.

Pola contra, as vendas do comercio polo miúdo continúan afectadas polo repunte da inflación (calcúlanse deflactadas) e o impacto do custo enerxético na renda das familias, de forma que no terceiro trimestre mostran un retroceso do 1,3% respecto ao mesmo período de 2017.

Galicia

En Galicia en outubro o mercado laboral aínda arrastra os efectos do fin da tempada estival (máis tarde que no conxunto de España) e por iso tradicionalmente é un mes que destrúe emprego. Neste outubro, a afiliación redúcese en tan só 690 empregos, representando tamén a mellor cifra para un mes de outubro da serie histórica. No mesmo mes do ano pasado, destruíronse 2.356 empregos. Con iso, en termos interanuais a taxa de crecemento da afiliación tamén mellora dúas décimas ata o 2,4%.

A produción industrial mantén en Galicia un comportamento superior ao do conxunto de España, tanto no último mes (+2,4% fronte a -2,8%) como no acumulado do ano (+6,1% vs. +1,4%).

Europa

A Eurozona desacelérase no terceiro trimestre cun crecemento do 0,2%, dúas décimas por baixo dos dous trimestres precedentes. En termos interanuais, modera o seu ritmo ata o 1,7% desde o 2,2% no trimestre anterior.

A melloría de Francia (0,4% vs. 0,2% anterior) e a estabilización de España (0,6% nos tres últimos trimestres) son insuficientes para compensar o estancamento de Italia (0,0% fronte a 0,2% no 2ºT) e a contracción de Alemaña (-0,2% no 3ºT fronte a +0,5% no anterior). O retroceso do PIB xermano explícase fundamentalmente pola debilidade no sector do automóbil e no comercio exterior.

No Reino Unido, a elevada incerteza vinculada ás negociación do Brexit non impide que o PIB repunte no terceiro trimestre ata o 0,6% trimestral, dúas décimas máis que no anterior.

Resto do mundo

A economía de Estados Unidos mantén un elevado ritmo de crecemento no terceiro trimestre (0,9% trimestral e 3,0% interanual). Os indicadores máis recentes apoian a continuidade do crecemento.

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

O desencontro entre Italia e a Comisión Europea provoca un repunte da prima de risco italiana por encima dos 300 puntos básicos, mentres que en España e Portugal mantéñense en niveis máis contidos (125 e 158 p.b.). A rendibilidade do bono alemán a 10 anos sitúase no 0,39% (-8 p.b. desde setembro), mentres a TIR do bono homólogo español alcanza o 1,64% (+13 p. b. no mesmo período).

BOLSA

As bolsas rexistraron nas últimas semanas un comportamento negativo arrastradas pola incerteza política, cunhas perdas ao redor do 5% desde finais de setembro tanto en Europa como en Estados Unidos. No conxunto do ano, o Ibex-35 e o Eurostoxx-50 experimentan unha caída do 9%. Pola contra, as bolsas norteamericanas logran manter un balance anual lixeiramente positivo.

RESTO DE MERCADOS

No mercado interbancario, o Euribor a 12 meses mantén unha cadencia de lenta progresión, situándose no -0,147% desde o -0,19% de inicios de ano. No mercado de divisas, as tensións políticas europeas motivan un retroceso do euro, que se deprecia un 2,4% desde setembro ata os 1,13 dólares (no ano se deprecia un 6% fronte á moeda norteamericana). O prezo do petróleo experimenta unha forte caída nas últimas sesións polas expectativas dunha menor demanda, retrocedendo un 26% desde os máximos alcanzados a principios de outubro para situarse nos 64 dólares por barril de Brent, un 5% por debaixo dos niveis de peche de 2017.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

Previsións 2018
España 2ºT 18 3ºT 18 Último dato Previsións 2018Goberno FMI
% PIB 2,5 2,5 Previsións 20182,6 2,7
Demanda nacional 3,3 3,0 Previsións 20182,7
Demanda exterior -0,8 -0,5 Previsións 2018-0,1
% IPC 2,3 2,3 2,3 (outubro)
Paro Rexistrado 3.162 3.203 3.255 (outubro)
% EUR 1 ano -0,181 -0,159 -0,147 (14-nov)
Dólar / Euro 1,17 1,16 1,13 (14-nov)
IBEX 9.623 9.389 9.107 (14-nov)
Spread Débeda 102 104 125 (14-nov)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.