Boletín de economía

Do 13 de novembro ao 4 de decembro de 2017

Flash quincenal

Galicia iguala o crecemento da economía española

A economía de Estados Unidos crece no terceiro trimestre ao maior ritmo do tres últimos anos, mentres que os indicadores de actividade e confianza continúan fortalecéndose e a reforma fiscal impulsada pola administración Trump segue superando obstáculos.

Na Eurozona, tras rexistrar un crecemento superior ao previsto nos últimos trimestres, os indicadores adiantados tamén suxiren que as perspectivas se manteñen positivas. En particular, o Índice de Sentimento Económico (elaborado pola Comisión Europea) alcanza en novembro o valor máis elevado desde o ano 2000.

En España, as cifras da Contabilidade Nacional correspondentes ao terceiro trimestre do ano publicadas polo INE confirman que a economía española mantense en plena fase expansiva, ao rexistrar un crecemento do 0,8% no trimestre. En taxa interanual, o PIB avanza a un ritmo do 3,1%.

A Contabilidade Nacional tamén permite comprobar que o emprego mantén un comportamento favorable. En efecto, o emprego presenta unha taxa de crecemento do 2,9% interanual no terceiro trimestre (igual que no anterior), cun incremento neto de 501 mil empregos equivalentes a tempo completo nun ano.

Como consecuencia da evolución do PIB e do emprego, a produtividade por ocupado do total da economía mellora unha décima o seu ritmo de avance ata o 0,3% interanual. Pola súa banda, a remuneración por asalariado mellora levemente (+0,1% interanual, tras o descenso do 0,2% do trimestre anterior), de forma que os custos laborais unitarios (CLU) moderan a súa caída ata o -0,2% interanual.

En Galicia, as contas económicas publicadas polo Instituto Galego de Estatística (IGE) constatan a fortaleza da economía galega ao reflectir uns ritmos de crecemento iguais aos do conxunto de España, a pesar dun menor impulso da demanda exterior (detalle no apartado de Claves Económicas).

Entrando xa no último tramo do ano, os datos do mercado laboral do mes de novembro presentan un bo comportamento relativo, superando os rexistros do mesmo mes do ano anterior, tanto en Galicia como no conxunto de España.

Neste escenario, a economía galega previsiblemente logrará pechar o ano 2017 cun crecemento do 3,1%, igual que España, superando amplamente as estimacións de inicio de ano e o ritmo medio do conxunto da Eurozona.

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

Coincidindo co anticipado na primeira estimación, as cifras da Contabilidade Nacional confirman un crecemento do 0,8% trimestral, unha décima menos que no trimestre anterior. En taxa interanual, o PIB mantén un incremento do 3,1%.

Por compoñentes, a demanda interna mellora a súa achega ao crecemento do trimestre impulsada polo avance do investimento, que compensa a suave moderación do consumo privado. O sector exterior rexistra unha contribución nula ao crecemento do trimestre, fronte a unha achega positiva de dúas décimas no trimestre anterior. Todos os sectores presentan un comportamento positivo no trimestre.

Galicia

En Galicia, a economía iguala o ritmo de España cun crecemento do 0,8% trimestral -fronte ao 0,5% que estimara a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF)- e do 3,1% interanual, en ambos os casos unha décima por baixo do trimestre anterior.

Por compoñentes, a demanda interna sustenta o crecemento trimestral apoiada na recuperación do consumo público e do investimento, absorbendo a leve moderación do consumo privado. A demanda exterior resta dúas décimas ao crecemento trimestral (tras o forte impulso rexistrado no trimestre precedente), aínda que en termos interanuais mantén un comportamento favorable polo dinamismo das exportacións.

Todos os sectores da economía galega presentan crecementos positivos no trimestre, excepto a industria que se contrae levemente (en contraste co avance no segundo trimestre) aínda que mantén unha variación positiva no ano.

Os indicadores dispoñibles do cuarto trimestre, especialmente os relativos ao mercado laboral, manteñen unha dinámica positiva.

Europa

Na Eurozona, a taxa de paro continúa descendendo e sitúase no 8,8% en outubro, o nivel máis baixo desde xaneiro de 2009 e un punto porcentual por baixo do rexistrado hai un ano. Pola súa banda, a inflación repunta unha décima en novembro ata o 1,5% polo encarecemento dos produtos enerxéticos, mentres que a subxacente (excluíndo enerxía e alimentos non elaborados) mantense estable no 1,1%.

Resto do mundo

En Estados Unidos, o dato de crecemento do PIB do terceiro trimestre revísase á alza ata o 0,8% trimestral e 2,3% interanual, o mellor rexistro do tres últimos anos. Os indicadores adiantados auguran a continuidade do dinamismo no cuarto trimestre.

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

Os tipos da débeda pública europea saldan o mes de novembro con escasos movementos. En concreto, a rendibilidade do bono español a 10 anos sobe unha décima no mes ata o 1,47%, mentres que a do bono alemán ao mesmo prazo increméntase dúas décimas ata o 0,38%. Desta forma, a prima de risco española en 109 puntos básicos (-1 p.b. no mes), situándose en niveis inferiores aos de inicio de ano.

BOLSA

As bolsas de valores europeas pechan o mes de novembro con retrocesos (-2,8% no Eurostoxx-50 e -3,0% no Ibex-35), aínda que no cómputo anual manteñen unhas ganancias superiores ao 7%. En Estados Unidos, os índices continúan batendo os seus rexistros máximos históricos alcanzando revaloracións anuais próximas ao 20%.

RESTO DE MERCADOS

O Euribor a 12 meses permanece en terreo negativo pechando novembro en -0,188%, lixeiramente inferior ao -0,185% de finais de outubro. Pola súa banda, o euro apréciase un 2% no mes ata os 1,19 dólares, elevando a revalorización que mantén no ano fronte á divisa norteamericana ata o 13%.

O prezo do petróleo afianza a súa tendencia alcista cun avance do 4% no mes e situando a súa cotización por encima do 65 $/barril de Brent, sostido pola confirmación da extensión dos acordos de redución da produción.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

2016 2ºT17 3ºT17 Último dato Previsións 2017 Goberno Previsións 2017 FMI
% PIB 20163,3 2ºT173,1 3ºT173,1 Último dato Previsións 2017 Goberno3,1 Previsións 2017 FMI3,1
Demanda nacional 20162,5 2ºT172,3 3ºT172,7 Último dato Previsións 2017 Goberno2,4
Demanda exterior 20160,7 2ºT170,8 3ºT170,4 Último dato Previsións 2017 Goberno0,7
% IPC 20161,6 2ºT171,5 3ºT171,8 Último dato1,6 (nov)*
Paro Rexistrado 20163.703 2ºT173.363 3ºT173.410 Último dato3.474 (nov)
% EUR 1 ano 2016-0,082 2ºT17-0,156 3ºT17-0,172 Último dato-0,188 (1-dic)
Dólar / Euro 20161,05 2ºT171,14 3ºT171,18 Último dato1,19 (1-dic)
IBEX 20169.352 2ºT1710.445 3ºT1710.382 Último dato10.085 (1-dic)
Spread Débeda 2016119 2ºT17107 3ºT17116 Último dato110 (1-dic)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.