Boletín de economía

Do 1 ao 14 de maio do 2017

Flash quincenal

Continúa a mellora das perspectivas económicas

A Comisión Europea, nas súas Previsións de Primavera, confirma que a economía europea penétrase no seu quinto ano de recuperación, estendéndose a todos os países membros da Unión. Para a zona euro, revisa unha décima á alza o crecemento previsto para 2017, ata o 1,7%, e mantén o de 2018 no 1,8%.

A actividade económica continuará impulsada pola política monetaria expansiva, a mellora do comercio mundial e o elevado nivel da confianza empresarial e dos consumidores. A institución europea sinala que o alto grao de incerteza dos últimos meses perde certa intensidade, unha vez superadas as primeiras citas electorais. No entanto, persisten os riscos vinculados ás tensións xeopolíticas, as negociacións con Reino Unido para a súa saída da Unión, a política económica e comercial da EE.UU. ou o proceso de axuste económico en China.

Maior optimismo mostra a Comisión co caso de España, ao revisar medio punto á alza a previsión de crecemento de 2017 ata o 2,8%, e tres décimas a de 2018, ata o 2,4%. Estas proxeccións contemplan unha composición do crecemento máis equilibrada, no que se modera o dinamismo do consumo privado, acelérase o investimento e a demanda externa neta continúa rexistrando achegas positivas ao avance do PIB. En canto ao mercado laboral, prevé que o emprego siga rexistrando taxas de crecemento elevadas, o que permitirá prolongar a senda descendente da taxa de paro, ata situarse por baixo do 16% en 2018.

As perspectivas que debuxa a Comisión Europea para a economía española son consistentes coa dinámica rexistrada no primeiro trimestre, a aceleración observada nos datos do emprego do mes de abril e os niveis dos principais indicadores adiantados. Estes últimos inician o segundo trimestre cun ton expansivo; tanto os índices PMIs como o de Sentimento Económico superan os valores medios do trimestre anterior.

En Galicia, o emprego tamén presenta un comportamento favorable tanto en abril como no conxunto do catro primeiros meses do ano, cun ritmo de redución do paro rexistrado que supera o 10% en termos interanuais. O dinamismo esténdese ao mercado inmobiliario, computándose en marzo un avance das compravendas de vivenda. En cambio, tras as boas cifras rexistradas en 2016 (superando o crecemento de España), a produción industrial descende nos primeiros meses de 2017.

No ámbito dos mercados financeiros, a quincena transcorreu sen grandes sobresaltos, estando xa descontada a vitoria de Emmanuel Macron na segunda volta das eleccións presidenciais francesas. A volatilidade dos principais mercados mantense en niveis reducidos, tanto en renda variable como en renda fixa.

Claves económicas

Claves económicas

As principais tendencias na economía e nos mercados por área xeográfica.

España

As cifras do mercado laboral do mes de abril presentan unha dinámica moi positiva, catalizadas polo efecto calendario da Semana Santa (o ano pasado celebrouse en marzo). A afiliación increméntase en 212 mil empregos no mes, máximo histórico para un mes de abril.

Considerando conxuntamente os catro primeiros meses do ano -neutralizando desta forma o efecto da Semana Santa- o balance mantense positivo, mellorando a evolución dos últimos anos (+273 mil afiliados fronte a +155 mil en mesmo período de 2016). Esta evolución permite que a taxa de variación da afiliación acelérese ata o 3,5% interanual neste período (fronte a 3,3% en último trimestre de 2016).

Galicia

En Galicia, créanse 5.300 empregos no mes, superando os 2.800 de abril de 2016. Considerando conxuntamente os catro primeiros meses do ano, tamén se mellora a evolución de anos anteriores (+733 empregos fronte a -2.766 en mesmo período de 2016). A taxa de variación da afiliación acelérase ata o 2,1% interanual, unha décima máis que no último tramo de 2016.

De forma paralela, o paro rexistrado presenta un comportamento favorable, cun descenso de 129 mil persoas en España (maior redución en toda a serie histórica en calquera mes) e de 5.400 en Galicia. En termos interanuais, os ritmos de redución do paro rexistrado superan o 10% tanto en Galicia como en España.

As referencias macroeconómicas da quincena complétanse con cifras do mercado inmobiliario e do sector industrial. No primeiro caso, as compravendas de vivenda presentan un comportamento dinámico ao avanzar en marzo un 18,7% interanual (26,9% en total España), elevando o crecemento no que vai de ano ao 8,3% (15,0% en España). Pola contra, tras o bo desempeño logrado en 2016, a produción industrial descende en marzo por segundo mes consecutivo (-2,9% interanual, en contraste con +9,0% en España), pechando o trimestre cunha caída do -3,0%.

Europa

Na Eurozona, o PIB mantén o ritmo de crecemento no primeiro trimestre cun avance do 0,5% trimestral, o mesmo que no último trimestre de 2016. En termos interanuais, o ritmo de crecemento sitúase no 1,7%. Os indicadores adiantados do mes de abril apoian a continuidade da expansión no segundo trimestre.

Resto do mundo

En Estados Unidos, o mercado laboral presenta en abril un sólido comportamento tras a debilidade do mes anterior. Créanse 211 mil postos de traballo (fronte a 79 mil en marzo), o que permite que a taxa de paro descenda unha décima ata o 4,4%. Estes datos reforzan a hipótese da Reserva Federal, que considera transitoria a retardación do PIB no primeiro trimestre.

En China, tras o bo arranque de ano (PIB crece 6,9% interanual no 1ºT), os indicadores adiantados suxiren unha certa moderación no segundo trimestre, o que volve pór o foco sobre as dificultades para levar a cabo a transición do seu modelo económico.

Claves de mercados

Claves de mercados

MERCADO DE DÉBEDA

Os mercados reaccionan de forma contida ao desenlace electoral en Francia, na medida en que xa descontaran a vitoria de Emmanuel Macron na segunda volta. O rendemento do bono español a 10 anos sitúase no 1,62% (-3 p.b. na quincena), mentres que o do Bund (bono alemán a 10 anos) elévase ata o 0,39%, (+7 p.b.). A prima de risco española redúcese desta forma 10 p.b. ata os 123 puntos básicos, nivel similar ao de peche de 2016.

BOLSA

A renda variable europea salda a quincena con novas revalorizacións próximas ao 2% nos principais índices, ampliando as ganancias acumuladas no que vai de ano ata o 16,5% no Ibex-35 e o 10,6% no Eurostoxx-50. Na bolsa norteamericana, os índices permanecen ancorados en niveis próximos os seus máximos históricos.

RESTO DE MERCADOS

No mercado interbancario mantense a senda levemente descendente do Euribor a 12 meses, que alcanza o nivel -0,127%. O mercado de divisas, a cotización do euro mantense plana no cruzamento 1,09 dólares, cunha apreciación do 3,8% no ano. O prezo do petróleo, tras baixar ata as proximidades dos 45 dólares por barril de Brent, supera novamente a barreira dos 50 dólares, impulsado pola posible extensión dos recortes de produción por parte de Arabia Saudita e Rusia.

Principais indicadores

Principais indicadores

Evolución e previsión para as principais magnitudes económicas.

2015 2016 4T16 Último dato Previsións 2017 Goberno Previsións 2017 FMI
% PIB 20153,2 20163,2 4T163,0 Último dato3,0 (1T17)* Previsións 2017 Goberno2,7 Previsións 2017 FMI2,6
Demanda nacional 20153,4 20162,9 4T162,2 Último dato Previsións 2017 Goberno2,2 Previsións 2017 FMI2,3
Demanda exterior 2015-0,2 20160,4 4T160,8 Último dato Previsións 2017 Goberno0,5 Previsións 2017 FMI0,3
% IPC 20150,0 20161,6 4T161,6 Último dato2,6 (abr)
Paro Rexistrado 20154.094 20163.703 4T163.703 Último dato3.573 (abr)
% EUR 1 ano 20150,060 2016-0,082 4T16-0,082 Último dato-0,127 (12-mayo)
Dólar / Euro 20151,09 20161,05 4T161,05 Último dato1,09 (12-mayo)
IBEX 20159.544 20169.352 4T169.352 Último dato10.897 (12-mayo)
Spread Débeda 2015117 2016119 4T16119 Último dato123 (12-mayo)

PIB 2016 media anual, resto variación interanual.
Base 2010. * Avance
Demanda nacional e exterior é contribución ao crecemento. Paro rexistrado en miles
Spread Débeda: Diferencial Bono español/alemán a 10 anos. Datos de mercado a peche de cada período.
ABANCA non garante a exactitude da información reflectida. Os comentarios recollen únicamente a opinión do seu equipo de estudos, non así a de ABANCA que non se responsabiliza das opinións vertidas no mesmo. Queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos salvo consentimento previo por escrito de ABANCA.